We leveren consumenten data en inzichten via ons online consumenten/B2B panel. Hiermee kunnen we een groot deel van de Nederlandse populatie bereiken.

PanelNL biedt effectieve oplossingen voor verschillende onderzoeksmethoden, waaronder ondersteuning van:

 • Testen van advertenties (Testing & Recall)
 • Gedrag & mening
 • Awareness & Usage
 • Brand Equity
 • Concept Tests
 • Klanttevredenheid en Loyaliteit
 • Longitudinal Tracking
 • Positionering
 • Segmentatie
 • Website Evaluatie
Ons Panel Panel NL

Werving van panelleden

Ons panel is gerekruteerd via e-mail, online marketing, TV commercials en print media.

Deze recruitment methodes geven ons de mogelijkheid om moeilijk bereikbare doelgroepen te werven die normaal niet zo snel meedoen aan online panels.

Door de juiste wervingscampagnes en een goed incentive systeem weten we heel nauwkeurig wie er in ons panel zit.

Onze kwaliteit

Het is erg belangrijk dat we hoogst gemotiveerde panelleden werven voor uw onderzoek. Op basis van onze data maakt u namelijk belangrijke zakelijke beslissingen.

Wij hechten ook veel belang aan de controle op de kwaliteit van de deelname. Voortdurend verifiëren wij de identiteit van respondenten en het response gedrag zodat we goede data voor u leveren.

Bij aanmelding op ons panel, zorgen we ervoor dat nieuwe leden langs een aantal real-time checkpoints gaan, waaronder:

 • Proxy Detection
 • IP GeoFencing
 • Postadres Verificatie
 • E-mailadres Verificatie

Representativiteit

In elk online panel zijn er groepen oververtegenwoordigd en/of ondervertegenwoordigd.

Je kunt hiermee stellen dat er geen enkel panel bestaat dat representatief is.

Om een zo goed mogelijk representatief beeld te krijgen maken we daarom gebruik van census data om de juiste samenstelling te krijgen van de demografische dimensies.

Onze doelgroepen

De PanelNL sub-panels bieden direct toegang om een steekproef te doen in verschillende markten.

We zorgen ervoor dat de profielen van onze respondenten up-to-date zijn zodat we uiterst nauwkeurig doelgroep selecties kunnen maken.

Voortdurend zijn we bezig om onze leden te profileren waarmee we sub-panels hebben gecreëerd:

 • Travel
 • Employment
 • Health
 • Finance
 • Automotive
 • Technology
 • Media