Steekproefcalculator: Bereken de steekproefgrootte en lees over marktonderzoek.

Steekproefcalculator.com is een gratis dienstverlening waarmee je de gewenste steekproefgrootte kunt berekenen.

Tevens geven ze informatie over marktonderzoek in het algemeen, hoe je een probleemstelling formuleert, de aard van kwantitatief onderzoek, met welke formule je een steekproefomvang bepaalt, wat een representatieve steekproef is, welke soorten steekproeven er zijn, wat het verschil is tussen selecte en aselecte steekproeven en meer informatie over nieuwe steekproef trends.

Ga naar: www.steekproefcalculator.com

 

Bron: Steekproefcalculator: Bereken de steekproefgrootte en lees over marktonderzoek.